0(0)

C2 Adults

  • Categories AdultsGreek
  • Total Enrolled 0
  • Last Update January 8, 2021

Description

Ιn deze cursus ga je echt de diepte in. De methode is dan afgerond en de spreek-, luister- en leesvaardigheid wordt verder verfijnd met literatuur, video en conversatie over bijvoorbeeld actualiteiten. Op dit niveau begrijp je wat je hoort of leest, je kunt indirecte informatie uit verschillende bronnen herkennen, je kan volledig spontaan, gemakkelijk en precies communiceren.

Je kunt argumenteren over verschillende kwesties en een duidelijke, gestructureerde toespraak houden. Ook kun je het Grieks flexibel en effectief inzetten voor sociale, academische en professionele behoeften.

Thema’s uit het leerboek: Onderwijs- en onderwijssysteem, Taal en communicatie (geschiedenis van de Griekse taal, de taal van de jongeren, de katharevousa en het dialect) Economie (financiële en bancaire termen), taal van Media, Kerk en Staat. Vocabulaire dat aansluit bij genoemde thema’s.

 

Free

0